weidongc
Cờ nhanh: 2038 W6402D459L6860
Cờ chậm: 1834 W4228D531L3894)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win weidongc (2021) banglan02 (2085) 28F
2 lose banglan02 (2071) weidongc (2035) 39F
3 lose weidongc (2051) sunny99 (2030) 62F
4 lose weidongc (2068) sunny99 (2013) 47F
5 win U90 (1920) weidongc (2057) 23F
6 win weidongc (2045) U90 (1932) 43F
7 lose Thloan (2033) weidongc (2061) 18F
8 lose weidongc (2078) Thloan (2016) 28F
9 lose bon_hongson (1903) weidongc (2099) 27F
10 draw weidongc (2105) bon_hongson (1897) 114F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by weidongc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames