Điểm tour nhanh
# Kỳ thủ Điểm Phân hòa
1 tranrong006 8 14
2 jesuschris 7 12
3 TT123456789 6 10
4 Baco 5 14
5 LuongQ 4 5
6 lienminh 3 9
7 l2345 3 8
CXQ Vinagames