Điểm tour nhanh
# Kỳ thủ Điểm Phân hòa
1 cubo2012 8 17
2 Hero2Save 8 14
3 Thangnuaroi 8 13
4 AndyLam 7 12
5 DPNN 6 11
6 AxuLanhBi_U 6 10
7 gap_la_chet 6 7
8 lad1510 4 16
9 Mkoi54 4 8
10 xaugai 4 3
11 xx38 3 12
12 ThanhThanh98 3 3
13 gatree62 2 9
14 duck_chess 1 5
CXQ Vinagames