quân cờ tướng
xiangqi game with human pieces
Kỳ thủ>> Cờ tướng nhanh
# Trương mục Điểm Thắng Huề Thua
1 ThapNhiLaHan 2502 572 72 274
2 KhanhDung 2413 81 16 32
3 Winz_lai 2394 679 128 428
4 TienNuKyMa 2377 56 3 8
5 longhodau 2340 38 2 1
6 KhaKaKa07 2294 174 18 100
7 xiteenlaanh 2242 99 7 52
8 duongqua123 2236 1935 306 1772
9 tandinh1965 2228 604 96 393
10 only4uQ_10 2222 1604 199 971
11 Black__White 2206 270 82 170
12 vocongco 2206 6249 589 4951