Kỳ thủ>> Cờ tướng chậm
# Trương mục Điểm Thắng Huề Thua
1 HamburgerHil 2472 70 58 12
2 phantrongtin 2461 438 64 243
3 BatQuaiQuyen 2445 92 164 16
4 Hoanglan 2379 2459 452 1416
5 DaiBang_2017 2372 30 15 1
6 Hai_Rau 2365 114 217 81
7 Doi0HoiTiec 2261 291 40 229
8 anPhaiTangSW 2254 59 29 11
9 KiemChutChao 2242 55 23 8
10 Devilot 2231 43 3 4
11 humble_pawn 2223 75 7 27
12 daiphu71 2212 38 12 5