quân cờ tướng
xiangqi game with human pieces
Kỳ thủ>> Cờ tướng chậm
# Trương mục Điểm Thắng Huề Thua
1 Co_Rung 2348 63 14 2
2 laogia60 2312 74 37 9
3 SwedenAAA 2309 71 4 21
4 VuongQuocKy 2304 52 4 10
5 ut__tan_dinh 2298 62 12 6
6 vit_neem 2276 59 14 6
7 quangcyber 2275 2183 359 1541
8 Kiem_ma 2269 55 12 4
9 dr_zorro 2267 77 15 20
10 Hoanglan 2259 2867 496 1581
11 namduong9099 2254 204 46 127
12 Co_Lang 2230 48 1 0