quân cờ tướng
xiangqi game with human pieces
Kỳ thủ>> Cờ tướng nhanh
# Trương mục Điểm Thắng Huề Thua
1 Gat_Kiem 2427 53 2 2
2 belien30 2304 2879 473 2119
3 Typhoon524 2233 152 13 74
4 copbaclieu 2207 201 36 128
5 GT2013 2194 604 69 402
6 Johnly0001 2180 641 104 510
7 iseeu 2174 1225 141 919
8 thanh_ktqd 2163 631 62 454
9 il0o0li 2140 449 64 311
10 sufu_ac_tat 2133 471 37 334
11 LoveValley 2126 1543 504 1408
12 Choivuithoi9 2125 1725 171 1708