chào mừng bạn đến cxq
xiangqi game with human pieces
Kỳ thủ>> Cờ tướng chậm
# Trương mục Điểm Thắng Huề Thua
1 Tu_Long 2553 112 32 26
2 BelMore2018 2486 52 44 9
3 LoVanTon 2478 99 297 66
4 LittleSaiGon 2467 59 35 6
5 AcDieu 2438 52 56 7
6 linhlinh 2433 353 86 267
7 CanhsatGT 2407 22 22 0
8 Giai_Tri 2377 64 3 19
9 ThoiThe 2364 219 53 133
10 hoasingheo 2363 73 26 25
11 Denpond 2295 142 17 94
12 suhuynh13 2295 11076 1642 9952