quân cờ tướng
xiangqi game with human pieces
Kỳ thủ>> Cờ tướng nhanh
# Trương mục Điểm Thắng Huề Thua
1 DzaManQua 2475 43 6 0
2 dl__ubqn 2341 677 139 494
3 mauluacuoc 2335 33 1 0
4 Ca_Chep_Vang 2329 59 3 6
5 Winz_lai 2329 351 60 222
6 sauhuong 2309 122 12 59
7 TonHanhGia 2214 98 15 65
8 camap22222 2204 1351 206 990
9 sieuco123 2190 55 9 21
10 samchesslee 2183 914 138 794
11 zeros 2165 954 109 798
12 ChezzMazta 2159 46 0 13