quân cờ tướng
xiangqi game with human pieces
Kỳ thủ>> Cờ tướng nhanh
# Trương mục Điểm Thắng Huề Thua
1 bo_tre 2539 66 21 5
2 thienha 2468 73 27 5
3 caothang 2290 13971 348 5138
4 taomanhduc 2289 38 0 15
5 Will_Win 2265 321 31 121
6 belien30 2251 3116 505 2295
7 baotuyettran 2243 25 1 1
8 bountyhunter 2226 889 130 673
9 sieucaoco 2208 3762 261 3548
10 player25 2178 178 27 152
11 thachcnsl 2177 220 27 101
12 minhdang 2163 2134 236 1782