quân cờ tướng
xiangqi game with human pieces
Kỳ thủ>> Cờ tướng nhanh
# Trương mục Điểm Thắng Huề Thua
1 dohongtham 2712 140 8 39
2 caothang 2448 13851 346 5113
3 exflame 2338 34 7 2
4 justwin 2308 83 25 39
5 SaDi_LuyenCo 2296 42 1 7
6 doanthedu 2276 44 1 10
7 LamThiThuHa 2263 52 1 22
8 ASUN 2263 414 27 356
9 tan_my 2224 42 4 6
10 lanhdodao 2172 402 24 272
11 Winz_lai 2157 301 52 195
12 Airbus_A350 2143 218 12 170