Kỳ thủ>> Cờ tướng chậm
# Trương mục Điểm Thắng Huề Thua
1 phantrongtin 2512 438 63 242
2 HamburgerHil 2472 70 58 12
3 Hai_Rau 2403 114 216 80
4 DaiBang_2017 2372 30 15 1
5 anPhaiTangSW 2254 59 29 11
6 ut__tan_dinh 2244 57 10 6
7 KiemChutChao 2242 55 23 8
8 Devilot 2231 43 3 4
9 humble_pawn 2223 75 7 27
10 bietdongsg12 2213 184 58 121
11 namduong9099 2211 163 38 104
12 phanminhduc 2210 61 3 27