quân cờ tướng
xiangqi game with human pieces
Kỳ thủ>> Cờ tướng nhanh
# Trương mục Điểm Thắng Huề Thua
1 wagewar 2378 6285 376 1447
2 Tinh_Doi 2377 62 14 27
3 Bong__Ma 2228 30 0 0
4 belien30 2218 2422 404 1817
5 tbhautb 2188 16973 1623 14632
6 bountyhunter 2186 129 9 75
7 ngoc82 2173 5711 920 5183
8 hngtng54 2142 9376 1147 8534
9 hollandkid 2141 1224 134 1022
10 grayscorpion 2137 577 42 462
11 ductot 2134 461 47 389
12 brave123 2111 463 54 336