quân cờ tướng
xiangqi game with human pieces
Kỳ thủ>> Cờ tướng chậm
# Trương mục Điểm Thắng Huề Thua
1 quynguyen 2459 655 894 383
2 namduong9099 2333 373 84 215
3 GTKhiVui 2330 68 6 10
4 CRV_5365 2316 154 32 46
5 thanhhai_TH 2276 116 214 81
6 HoangLeDuc 2257 9711 1764 8102
7 hn500 2241 3908 911 3364
8 saksou99 2239 3125 586 2375
9 Dhhoang 2217 500 46 349
10 tinhdoi33354 2202 305 56 238
11 ntthanh 2199 2608 466 2366
12 kcc17b 2199 1336 264 1085