Góp ý để cải tiến CXQ

Xin dùng đơn sau đế gởi góp ý đến CXQ.

CXQ Vinagames