xiangqi pieces
xiangqi game with human pieces
Best players >> Fast games
# Name Score Win Draw Lose
1 KiemChutChao 2392 51 6 7
2 truongsontay 2259 29 0 0
3 lanhdodao 2217 287 17 195
4 O916O94444 2202 445 51 335
5 cva2015 2198 1144 154 970
6 gj4fun 2169 138 4 87
7 cambminh 2133 60 5 21
8 NhatDiemHong 2130 1095 217 1090
9 ho_vinh_hoa 2111 1328 240 1314
10 sieucaoco 2110 2161 117 2121
11 smartooi 2108 6478 909 5382
12 yibin86831 2105 86 4 44