mr_bui
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2248 W2283D458L1728)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose NuLuuDanhCo (2128) mr_bui (2268) 31S
2 draw URfriend (2245) mr_bui (2268) 20S
3 draw tambatcuu (2162) mr_bui (2271) 24S
4 win mr_bui (2260) saonamchi (2120) 30S
5 win saonamchi (2132) mr_bui (2248) 16S
6 win mr_bui (2232) zcj (2242) 33S
7 win zcj (2259) mr_bui (2215) 11S
8 lose mr_bui (2230) NuLuuDanhCo (2258) 23S
9 draw NuLuuDanhCo (2258) mr_bui (2230) 26S
10 lose chandai9x (2196) mr_bui (2247) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mr_bui, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames