mr_bui
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2194 W2016D408L1523)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tambatcuu (2195) mr_bui (2210) 45S
2 lose cheungwcc (2353) mr_bui (2222) 39S
3 lose moveobject (2044) mr_bui (2243) 47S
4 win tambatcuu (2308) mr_bui (2225) 26S
5 lose duylinh2103 (2310) mr_bui (2238) 108S
6 lose cheungwcc (2402) mr_bui (2249) 41S
7 lose tambatcuu (2290) mr_bui (2264) 36S
8 win f4 (2055) mr_bui (2254) 42S
9 win tambatcuu (2334) mr_bui (2236) 26S
10 lose A1B2 (2165) mr_bui (2254) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mr_bui, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames