trinhuk
Cờ nhanh: 2367 W41712D6424L41805
Cờ chậm: 2077 W79D15L29)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw ltd_lnh (2377) trinhuk (2367) 46F
2 win trinhuk (2331) ltd_lnh (2413) 39F
3 lose caesars (2049) trinhuk (2380) 27F
4 lose trinhuk (2428) anhGMdayEm (2140) 37F
5 win trinhuk (2399) pwl (2354) 37F
6 win trinhuk (2370) Whoisthat (2326) 24F
7 win quangcm (2547) trinhuk (2326) 22F
8 win Prudential (2344) trinhuk (2291) 26F
9 lose trinhuk (2323) Prudential (2312) 36F
10 lose trinhuk (2348) quangcm (2456) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trinhuk, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames