meieu
Cờ nhanh: 1836 W4338D385L5073
Cờ chậm: 2136 W58D10L30)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Blue23 (1983) meieu (1832) 100F
2 win meieu (1815) Tamkhong (1850) 105F
3 lose Tamkhong (1835) meieu (1830) 36F
4 lose meieu (1844) concanho (1893) 36F
5 win concanho (1911) meieu (1826) 34F
6 win duckiller11 (2021) meieu (1781) 32F
7 lose meieu (1819) cuti12 (1707) 50F
8 lose meieu (1845) nuinhan (1928) 54F
9 win meieu (1819) Catbui01 (1729) 26F
10 win meieu (1788) AnhDao (1783) 7F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by meieu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames