T_aview
Cờ nhanh: 1999 W2916D268L3544
Cờ chậm: 2017 W737D115L662)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose killerbee71 (1954) T_aview (2016) 31F
2 win T_aview (2001) killerbee71 (1969) 30F
3 win T_aview (1986) BidaM (1972) 25F
4 lose T_aview (1998) AuQuangMinh (2130) 33F
5 lose T_aview (2016) BatBinhTu (1939) 31F
6 lose T_aview (2034) Phewa (1949) 19F
7 lose Dqtien_6996 (2020) T_aview (2050) 16F
8 win Dqtien_6996 (2036) T_aview (2034) 38F
9 lose binhco (2051) T_aview (2049) 32F
10 lose T_aview (2065) binhco (2035) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by T_aview, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames