cotuong1289
Cờ nhanh: 2206 W13524D1306L13856
Cờ chậm: 2118 W4825D811L4511)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vuico2111 (2096) cotuong1289 (2103) 46S
2 draw cotuong1289 (2103) vuico2111 (2096) 32S
3 win hhtp236 (1930) cotuong1289 (2092) 40S
4 lose cotuong1289 (2113) hhtp236 (1909) 62S
5 lose phima09 (2070) cotuong1289 (2130) 18S
6 win cotuong1289 (2115) phima09 (2085) 25S
7 lose M16 (2027) cotuong1289 (2134) 39S
8 win cotuong1289 (2121) M16 (2040) 28S
9 win cotuong1289 (2104) levantien (2150) 32S
10 lose levantien (2135) cotuong1289 (2119) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cotuong1289, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames