trungvc
Cờ nhanh: 1652 W2758D110L2680
Cờ chậm: 1609 W1452D163L1383)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win trungvc (1637) funkytown (1617) 49F
2 lose trungvc (1654) thaists (1600) 30F
3 win trungvc (1637) Namdl_29 (1677) 32F
4 lose Namdl_29 (1662) trungvc (1652) 42F
5 win trungvc (1638) vitkhia (1602) 20F
6 win trungvc (1622) bda (1627) 44F
7 lose trungvc (1638) bda (1611) 21F
8 win trungvc (1624) cuchuoi_5 (1585) 35F
9 win trungvc (1608) kchu (1624) 32F
10 win bat6 (1607) trungvc (1592) 43F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trungvc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames