nguoixala
Cờ nhanh: 1709 W11531D770L12626
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose muoimot (1786) nguoixala (1723) 85F
2 win Len (1769) nguoixala (1706) 79F
3 lose mary234 (1841) nguoixala (1718) 54F
4 lose Tarzan (1828) nguoixala (1731) 42F
5 lose Iwin2017 (1950) nguoixala (1740) 38F
6 win Lienkiet (1763) nguoixala (1723) 36F
7 win nguoixala (1705) Lienkiet (1781) 19F
8 win nguoixala (1686) samk (1808) 2F
9 lose samk (1795) nguoixala (1699) 29F
10 lose Chinese9 (1761) nguoixala (1713) 50F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nguoixala, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames