kyduyen9999
Cờ nhanh: 2037 W9685D639L10212
Cờ chậm: 1461 W2D0L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kyduyen9999 (2020) hollandkid (2077) 62F
2 lose hollandkid (2062) kyduyen9999 (2035) 38F
3 win kyduyen9999 (2018) juwen28 (2079) 32F
4 lose juwen28 (2064) kyduyen9999 (2033) 27F
5 lose Phung (2155) kyduyen9999 (2045) 10F
6 win kyduyen9999 (2028) medioky (2071) 31F
7 win Phung (2176) kyduyen9999 (2007) 59F
8 win kyduyen9999 (1989) metallica07 (2071) 54F
9 win metallica07 (2090) kyduyen9999 (1970) 32F
10 win kyduyen9999 (1950) ku_ti (2099) 69F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kyduyen9999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames