kyduyen9999
Cờ nhanh: 1816 W15345D1054L15943
Cờ chậm: 1461 W2D0L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kyduyen9999 (1829) Silentt (1913) 24F
2 lose Silentt (1899) kyduyen9999 (1843) 20F
3 lose Iwin2017 (1896) kyduyen9999 (1857) 15F
4 win Nhan_To_X (1779) kyduyen9999 (1843) 21F
5 win kyduyen9999 (1823) khanh (1968) 43F
6 lose khanh (1956) kyduyen9999 (1835) 28F
7 lose vinhaus (1905) kyduyen9999 (1849) 20F
8 lose kyduyen9999 (1864) vinhaus (1890) 29F
9 lose kyduyen9999 (1884) Ngohuy (1725) 13F
10 win Ngohuy (1736) kyduyen9999 (1873) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kyduyen9999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames