casio
Cờ nhanh: 1979 W9614D598L9224
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DoiThuong___ (2075) casio (2006) 81F
2 win casio (1984) BacCao (1828) 2F
3 win BacCao (1853) casio (1959) 1F
4 win casio (1931) BacCao (1881) 2F
5 win BacCao (1913) casio (1899) 1F
6 lose casio (1934) BacCao (1878) 50F
7 lose BacCao (1838) casio (1974) 54F
8 lose casio (2019) BacCao (1793) 30F
9 win BacCao (1814) casio (1998) 22F
10 lose casio (2036) tamdang (1924) 68F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by casio, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames