casio
Cờ nhanh: 1934 W13916D927L13667
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win casio (1908) chanhphap (1817) 21F
2 win chanhphap (1847) casio (1878) 36F
3 lose casio (1916) chanhphap (1809) 26F
4 win chanhphap (1837) casio (1888) 17F
5 win casio (1856) ThuHong (1871) 44F
6 lose casio (1886) tuthanxam (1915) 42F
7 win casio (1848) tuthanxam (1953) 30F
8 win casio (1821) henryhootp (1751) 34F
9 lose henryhootp (1710) casio (1862) 46F
10 win casio (1837) henryhootp (1735) 87F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by casio, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames