casio
Cờ nhanh: 1829 W10129D654L9760
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win casio (1805) sinhthuyk (1673) 28F
2 win casio (1782) Wonderland (1634) 18F
3 lose abraham2014 (1844) casio (1812) 26F
4 lose casio (1846) abraham2014 (1810) 55F
5 lose SeaEagle (2001) casio (1870) 55F
6 draw casio (1862) SeaEagle (2009) 92F
7 lose SeaEagle (1983) casio (1888) 49F
8 draw casio (1882) SeaEagle (1989) 88F
9 lose SeaEagle (1960) casio (1911) 77F
10 lose casio (1944) SeaEagle (1927) 66F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by casio, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames