hoangbanco
Cờ nhanh: 1944 W2012D122L1738
Cờ chậm: 2190 W943D229L707)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose mrvanly (1918) hoangbanco (1961) 9F
2 win hoangbanco (1946) mrvanly (1933) 14F
3 lose hoangbanco (1967) cotuong1289 (1772) 37F
4 win MARK (1896) hoangbanco (1938) 16F
5 win hoangbanco (1923) MARK (1911) 26F
6 lose MARK (1894) hoangbanco (1940) 39F
7 win hoangbanco (1925) MARK (1909) 61F
8 win MARK (1925) hoangbanco (1909) 19F
9 lose hoangbanco (1925) MARK (1909) 35F
10 lose hoangbanco (1943) tinypigpig (1849) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoangbanco, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames