anthony2013
Cờ nhanh: 1501 W6200D131L6434
Cờ chậm: 1649 W187D3L183)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose VanAnhVu (1520) anthony2013 (1516) 35F
2 lose anthony2013 (1532) VanAnhVu (1504) 26F
3 lose anthony2013 (1545) ytwin (1639) 40F
4 lose ytwin (1626) anthony2013 (1558) 29F
5 lose anthony2013 (1573) easy1 (1598) 30F
6 lose easy1 (1582) anthony2013 (1589) 24F
7 win anthony2013 (1573) dkm_taukhua (1579) 43F
8 lose anthony2013 (1585) llchoi4123 (1700) 45F
9 lose anthony2013 (1606) haythua (1427) 36F
10 lose vo_meo_thoi (1742) anthony2013 (1618) 69F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anthony2013, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames