duylang
Cờ nhanh: 1737 W7697D602L8079
Cờ chậm: 1609 W295D16L376)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win duylang (1721) oceanpee (1732) 20F
2 draw duylang (1721) oceanpee (1732) 38F
3 lose andy1234 (1612) duylang (1740) 25F
4 win andy1234 (1624) duylang (1728) 37F
5 win duylang (1709) tdnguyen (1836) 30F
6 win tdnguyen (1857) duylang (1688) 49F
7 win duylang (1672) sb777 (1699) 51F
8 win sb777 (1716) duylang (1655) 29F
9 win CHESSDC (1558) duylang (1642) 41F
10 win CHESSDC (1572) duylang (1628) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duylang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames