kwokwaichew
Cờ nhanh: 1748 W3390D142L3627
Cờ chậm: 1947 W156D15L139)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win medusa_ (1721) kwokwaichew (1733) 26F
2 win kwokwaichew (1717) Captsang (1734) 32F
3 lose kwokwaichew (1733) medusa_ (1705) 35F
4 win kwokwaichew (1711) hoangdv25 (1922) 21F
5 lose tony1966 (1674) kwokwaichew (1728) 24F
6 win kwokwaichew (1713) tony1966 (1689) 24F
7 win kwokwaichew (1697) langbien (1722) 10F
8 win kwokwaichew (1681) tt_cotuong (1691) 31F
9 win dongcotuoi (1656) kwokwaichew (1666) 28F
10 lose kwokwaichew (1682) tuanscr (1658) 54F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kwokwaichew, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames