citf05
Cờ nhanh: 1600 W14900D1004L11428
Cờ chậm: 1518 W2D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose edmundtan (1727) citf05 (1600) 26F
2 win citf05 (1583) Co_Rat_Toi (1616) 55F
3 win HUONG1985 (1476) citf05 (1570) 28F
4 win victory (1560) citf05 (1554) 38F
5 win anhbt (1487) citf05 (1540) 38F
6 lose citf05 (1557) vvviet (1524) 15F
7 win vvviet (1539) citf05 (1542) 26F
8 lose Normal (1623) citf05 (1555) 30F
9 lose Co_Rat_Toi (1571) citf05 (1571) 53F
10 win Samle (1525) citf05 (1556) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by citf05, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames