Mib3
Cờ nhanh: 1766 W2750D155L2576
Cờ chậm: 1696 W39D2L27)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Mib3 (1801) AnhDao (1746) 52F
2 lose khanhkhung (1794) Mib3 (1817) 31F
3 win Mib3 (1801) khanhkhung (1810) 64F
4 win Mib3 (1785) Quaydaulabo (1800) 36F
5 lose Quaydaulabo (1784) Mib3 (1801) 84F
6 lose Mib3 (1823) Dinh1965 (1616) 55F
7 win Mib3 (1806) Cloud (1865) 29F
8 lose Cloud (1850) Mib3 (1821) 23F
9 lose Mib3 (1836) madoi (1862) 38F
10 lose Mib3 (1853) chungw (1793) 19F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Mib3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames