Mib3
Cờ nhanh: 2036 W1163D66L1050
Cờ chậm: 1648 W31D1L22)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hanoi08 (1994) Mib3 (2021) 64F
2 win Mib3 (2004) thinh61 (2067) 23F
3 lose thinh61 (2053) Mib3 (2018) 30F
4 win boner (1881) Mib3 (1993) 53F
5 win Mib3 (1979) weidongc (1922) 53F
6 win weidongc (1937) Mib3 (1964) 26F
7 lose Mib3 (1977) Robo (2311) 56F
8 lose Robo (2296) Mib3 (1992) 23F
9 win kyduyen9999 (1868) Mib3 (1980) 50F
10 win Mib3 (1967) kyduyen9999 (1881) 13F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Mib3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames