meme2016
Cờ nhanh: 1967 W3661D320L3028
Cờ chậm: 1846 W444D69L332)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose duongtrang82 (1870) meme2016 (2007) 29F
2 win abxyz (1950) meme2016 (1993) 14F
3 win meme2016 (1978) abxyz (1965) 29F
4 lose meme2016 (1995) phubon (1957) 30F
5 win phubon (1972) meme2016 (1980) 19F
6 win antra1 (1872) meme2016 (1967) 61F
7 lose Saothudo (1847) meme2016 (1987) 38F
8 win meme2016 (1970) PhaodauMD (2028) 44F
9 win PhaodauMD (2046) meme2016 (1952) 62F
10 lose meme2016 (1965) GT2013 (2060) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by meme2016, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames