meme2016
Cờ nhanh: 1998 W5229D473L4343
Cờ chậm: 1837 W446D69L335)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chopchai (1909) meme2016 (2037) 72F
2 lose meme2016 (2085) Bico94 (1796) 37F
3 win meme2016 (2056) chopchai (2019) 27F
4 win AnhDao (1831) meme2016 (2037) 36F
5 lose meme2016 (2055) Master4ever (1974) 35F
6 lose meme2016 (2088) weidongc (2061) 27F
7 lose meme2016 (2108) tietnhonqui1 (1963) 22F
8 win tietnhonqui1 (1975) meme2016 (2096) 30F
9 win Cathy (2240) meme2016 (2076) 46F
10 lose Pong_Pong (1939) meme2016 (2096) 12F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by meme2016, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames