VietPride09
Cờ nhanh: 2063 W7843D1025L7964
Cờ chậm: 1406 W0D0L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Mike2 (2082) VietPride09 (2028) 100F
2 lose VietPride09 (2060) Mike2 (2050) 21F
3 win Mike2 (2085) VietPride09 (2025) 27F
4 win VietPride09 (1985) Mike2 (2125) 38F
5 lose DoiThuong___ (2209) VietPride09 (2005) 30F
6 lose VietPride09 (2037) tony113 (2025) 85F
7 lose VietPride09 (2073) arrowana (1996) 36F
8 win VietPride09 (2041) tony113 (2048) 38F
9 lose DoiThuong___ (2169) VietPride09 (2066) 29F
10 win VietPride09 (2023) DoiThuong___ (2212) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VietPride09, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames