beatmeup
Cờ nhanh: 2122 W25199D3360L23974
Cờ chậm: 2211 W238D44L176)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw beatmeup (2120) vodanh8612 (2216) 37F
2 draw vodanh8612 (2219) beatmeup (2117) 39F
3 lose beatmeup (2129) duythanhbn99 (2234) 37F
4 lose duythanhbn99 (2221) beatmeup (2142) 55F
5 win arrowana (2068) beatmeup (2128) 22F
6 win beatmeup (2113) arrowana (2083) 68F
7 lose ChessFan01 (2216) beatmeup (2126) 23F
8 lose donggachdi (2340) beatmeup (2136) 31F
9 lose beatmeup (2146) donggachdi (2330) 27F
10 lose ductot (2059) beatmeup (2185) 36F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by beatmeup, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames