GrandMaster
Cờ nhanh: 1810 W13130D931L15939
Cờ chậm: 1740 W23D3L15)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win GrandMaster (1797) ducminh2602 (1704) 26F
2 win GrandMaster (1781) HocCoTuong19 (1791) 29F
3 lose mmm (1839) GrandMaster (1795) 53F
4 lose GrandMaster (1810) mmm (1824) 45F
5 lose Binhdung2 (1826) GrandMaster (1826) 17F
6 win GrandMaster (1808) iCheckU (1893) 38F
7 win iCheckU (1912) GrandMaster (1789) 37F
8 win Texas84 (1951) GrandMaster (1768) 36F
9 lose GrandMaster (1779) Texas84 (1940) 43F
10 win Iwin2017 (1901) GrandMaster (1759) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GrandMaster, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames