GrandMaster
Cờ nhanh: 1912 W7230D490L8270
Cờ chậm: 1739 W22D3L13)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Yeeeeeeeeeee (2102) GrandMaster (1922) 32F
2 lose GrandMaster (1933) Yeeeeeeeeeee (2091) 28F
3 lose GrandMaster (1944) Yeeeeeeeeeee (2080) 42F
4 win Yeeeeeeeeeee (2101) GrandMaster (1923) 42F
5 win GrandMaster (1901) Yeeeeeeeeeee (2123) 32F
6 win Yeeeeeeeeeee (2146) GrandMaster (1878) 17F
7 lose Z1 (1796) GrandMaster (1917) 48F
8 lose GrandMaster (1939) tantotbien21 (1712) 37F
9 win GrandMaster (1929) lachan1 (1730) 29F
10 win GrandMaster (1921) nguoixala (1670) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GrandMaster, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames