GrandMaster
Cờ nhanh: 1771 W6082D421L6947
Cờ chậm: 1739 W22D3L13)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose GrandMaster (1809) tttyttt (1707) 30F
2 lose GrandMaster (1823) PhucAhne (1875) 33F
3 win nguoixala (1776) GrandMaster (1809) 42F
4 lose GrandMaster (1833) Bandao1 (1965) 32F
5 win ThuydienH (1992) GrandMaster (1790) 30F
6 win GrandMaster (1780) NTHUTT (1599) 30F
7 win GrandMaster (1769) NTHUTT (1610) 44F
8 win GrandMaster (1756) phang (1669) 34F
9 win AlexLee (1730) GrandMaster (1741) 36F
10 lose ThuaCo (1983) GrandMaster (1750) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GrandMaster, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames