myvu
Cờ nhanh: 2010 W7668D583L7598
Cờ chậm: 2100 W3864D723L3572)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cantyn (1953) myvu (2089) 39S
2 lose myvu (2110) cantyn (1932) 11S
3 win Until_You (2094) myvu (2095) 30S
4 lose con_vitdec (2051) myvu (2112) 28S
5 lose myvu (2130) con_vitdec (2033) 48S
6 lose myvu (2146) chessking38 (2126) 42S
7 win chessking38 (2142) myvu (2130) 60S
8 draw vudanh (2126) myvu (2130) 47S
9 lose myvu (2162) Jeans (2161) 28S
10 win myvu (2124) MongHoDiep (2238) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by myvu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames