myvu
Cờ nhanh: 1807 W3212D258L3252
Cờ chậm: 2118 W2517D462L2315)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dinh2005 (1890) myvu (1820) 16F
2 lose dinh2005 (1876) myvu (1834) 60F
3 lose pkk2015 (1900) myvu (1848) 21F
4 lose pkk2015 (1885) myvu (1863) 50F
5 win myvu (1839) satco (1718) 30F
6 win myvu (1827) hip_hop (1701) 56F
7 win hip_hop (1713) myvu (1815) 52F
8 lose myvu (1831) mocxi (1819) 36F
9 lose mocxi (1802) myvu (1848) 22F
10 win myvu (1833) teaser (1832) 59F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by myvu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames