myvu
Cờ nhanh: 2062 W3803D312L3794
Cờ chậm: 1871 W2745D508L2524)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win dinhhieu (1880) myvu (1837) 53S
2 win cothap82 (1774) myvu (1823) 25S
3 win myvu (1808) cothap82 (1789) 24S
4 win DovaMelanie (1905) myvu (2038) 57F
5 lose myvu (2083) cn1830 (1843) 23F
6 win myvu (2051) tbhautb (2067) 42F
7 win myvu (2026) hollandkid (1926) 25F
8 win DovaMelanie (1897) myvu (2001) 47F
9 win ratyear (1903) myvu (1988) 5F
10 lose tbhautb (2045) myvu (2002) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by myvu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames