hiepnhat108
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2065 W7825D963L7247)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Manh68 (2040) hiepnhat108 (2066) 72S
2 lose Manh68 (2002) hiepnhat108 (2104) 42S
3 win hiepnhat108 (2075) Manh68 (2031) 23S
4 lose Manh68 (1992) hiepnhat108 (2114) 32S
5 win Manh68 (2019) hiepnhat108 (2087) 31S
6 win hiepnhat108 (2070) evan (2108) 31S
7 win evan (2126) hiepnhat108 (2052) 73S
8 draw Kietdang (2059) hiepnhat108 (2052) 70S
9 win gochix (2177) hiepnhat108 (2032) 67S
10 lose Docco14 (2121) hiepnhat108 (2045) 73S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hiepnhat108, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames