Ng_Duc_Thanh
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1984 W7009D2088L6262)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Ng_Duc_Thanh (1968) tomhi12 (1981) 38S
2 win tomhi12 (1998) Ng_Duc_Thanh (1951) 32S
3 lose Ng_Duc_Thanh (1966) dvk (1971) 50S
4 win dvk (1988) Ng_Duc_Thanh (1949) 43S
5 lose Canhhongphai (1899) Ng_Duc_Thanh (1967) 19S
6 lose Ng_Duc_Thanh (1986) thanhtb123 (1886) 22S
7 win thanhtb123 (1899) Ng_Duc_Thanh (1973) 26S
8 draw Ng_Duc_Thanh (1975) francisco (1884) 57S
9 lose francisco (1865) Ng_Duc_Thanh (1994) 39S
10 lose Ng_Duc_Thanh (2007) hyannis (2078) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ng_Duc_Thanh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames