fee
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1938 W2625D584L2251)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win fee (1926) boxe4 (1815) 46S
2 win fee (1917) hu626 (1695) 38S
3 win fee (1907) hu626 (1705) 52S
4 win ganleo2 (2012) fee (1888) 30S
5 lose fee (1900) ganleo2 (2000) 35S
6 lose fee (1913) samac123 (1994) 42S
7 win samac123 (2013) fee (1894) 27S
8 win fee (1882) haibach (1750) 40S
9 lose cCcCctest (1949) fee (1896) 113S
10 lose fee (1911) cCcCctest (1934) 90S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fee, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames