fee
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1913 W2198D492L1874)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose fee (1929) jlee1002 (1924) 49S
2 draw jlee1002 (1924) fee (1929) 113S
3 win fee (1913) jlee1002 (1940) 87S
4 draw jlee1002 (1940) fee (1913) 51S
5 lose fee (1929) jlee1002 (1924) 40S
6 win jlee1002 (1940) fee (1913) 42S
7 lose fee (1929) jlee1002 (1924) 31S
8 lose awang22303 (1997) fee (1943) 21S
9 lose fee (1958) awang22303 (1982) 28S
10 win awang22303 (1999) fee (1941) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fee, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames