fee
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1967 W4738D1251L4098)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Tommy0 (1960) fee (1951) 42S
2 lose wongkalueng (1768) fee (1972) 92S
3 win wongkalueng (1778) fee (1962) 19S
4 win fee (1942) DatNguyen24 (2106) 81S
5 draw fee (1937) tenuki01 (2125) 61S
6 lose NguyenVanDo (2028) fee (1950) 50S
7 lose fee (1964) NguyenVanDo (2014) 42S
8 draw vuthuha (1964) fee (1964) 48S
9 draw fee (1964) vuthuha (1964) 34S
10 lose fee (1975) Evangeline (2116) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fee, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames