gye60
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1940 W1658D412L1504)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw jimmyle59 (2027) gye60 (1938) 55S
2 win gye60 (1924) Vitbeoday (1889) 49S
3 win Vitbeoday (1904) gye60 (1909) 39S
4 draw gye60 (1909) vnxq01 (1905) 34S
5 win gye60 (1891) jim888 (1975) 29S
6 win gye60 (1879) lybang000 (1762) 23S
7 win lybang000 (1775) gye60 (1866) 27S
8 draw vuithoinha (1821) gye60 (1867) 71S
9 lose canhchua (1859) gye60 (1883) 58S
10 draw gye60 (1883) canhchua (1859) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gye60, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames