HanLap
Cờ nhanh: 1816 W105D3L93
Cờ chậm: 2434 W441D69L423)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Vu_The_Vinh (1727) HanLap (1835) 31F
2 lose Tuy_Tam (2564) HanLap (2459) 25S
3 draw Learner74 (1817) HanLap (2486) 37S
4 win HanLap (1823) hvh (1715) 25F
5 lose hvh (1695) HanLap (1843) 21F
6 win funn6 (1781) HanLap (1829) 20F
7 win Player19 (1863) HanLap (1812) 43F
8 draw doisuonggio (2764) HanLap (2470) 67S
9 win HanLap (1800) letam2102 (1677) 26F
10 win letam2102 (1690) HanLap (1787) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HanLap, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames