fireroad
Cờ nhanh: 1436 W3D0L8
Cờ chậm: 1983 W4006D392L4381)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw fireroad (1981) bunsun_09 (2076) 35S
2 win fireroad (1963) xNgoaLong13 (2040) 44S
3 lose xNgoaLong13 (2026) fireroad (1977) 32S
4 win fireroad (1961) haitn_23 (1986) 70S
5 win denhatcobac (2133) fireroad (1940) 47S
6 lose songluc6 (1901) fireroad (1957) 39S
7 win fireroad (1942) songluc6 (1916) 18S
8 lose doanhtp (1930) fireroad (1958) 53S
9 lose fireroad (1975) doanhtp (1913) 24S
10 win fireroad (1961) HaiN (1904) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fireroad, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames