fireroad
Cờ nhanh: 1436 W3D0L8
Cờ chậm: 1905 W3172D277L3433)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win HuyDo3 (1917) fireroad (1889) 21S
2 lose fireroad (1905) HuyDo3 (1901) 35S
3 lose hoanghai09 (1920) fireroad (1921) 50S
4 lose fireroad (1938) hoanghai09 (1903) 50S
5 lose nhucdauwadi (1966) fireroad (1953) 25S
6 lose fireroad (1969) nhucdauwadi (1950) 22S
7 lose Ali_8ba (1978) fireroad (1985) 18S
8 lose fireroad (2002) Ali_8ba (1961) 20S
9 win fireroad (1986) Justice4all (2008) 36S
10 win fireroad (1970) chienthan_82 (2002) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fireroad, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames