fireroad
Cờ nhanh: 1436 W3D0L8
Cờ chậm: 1942 W3072D266L3313)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Justice4all (1897) fireroad (1927) 29S
2 lose fireroad (1944) Justice4all (1880) 27S
3 win fireroad (1929) homin (1910) 12S
4 lose chessr1 (1982) fireroad (1943) 21S
5 lose fireroad (1958) chessr1 (1967) 22S
6 win chessr1 (1984) fireroad (1941) 19S
7 lose fireroad (1956) chessr1 (1969) 36S
8 lose chessr1 (1953) fireroad (1972) 33S
9 win fireroad (1956) chessr1 (1969) 24S
10 win fireroad (1940) NgcLinhN (1958) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fireroad, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames