fireroad
Cờ nhanh: 1436 W3D0L8
Cờ chậm: 1902 W3614D335L3946)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose fireroad (1916) gauthancong (1976) 54S
2 lose fireroad (1929) samac123 (1998) 32S
3 lose fireroad (1943) samac123 (1984) 68S
4 win fireroad (1923) bhls (2074) 44S
5 win fireroad (1902) bhls (2095) 43S
6 lose fireroad (1911) davidjchen (2141) 47S
7 lose fireroad (1920) ming35 (2136) 28S
8 lose fireroad (1932) laanhkhoa (2061) 69S
9 lose fireroad (1945) levantuan (2021) 45S
10 lose levantuan (2007) fireroad (1959) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fireroad, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames