thanhtb123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1912 W10372D1333L9650)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thanhtb123 (1922) thiamfo (2106) 70S
2 lose thiamfo (2095) thanhtb123 (1933) 34S
3 win thanhtb123 (1916) XPM123 (1978) 56S
4 lose XPM123 (1963) thanhtb123 (1931) 26S
5 lose thanhtb123 (1948) Chesser01 (1894) 25S
6 win thanhtb123 (1939) XuanHa (1709) 40S
7 win thanhtb123 (1925) Chung007 (1882) 61S
8 lose dvq (2103) thanhtb123 (1936) 15S
9 win kst (1971) thanhtb123 (1919) 28S
10 draw MyLove (1878) thanhtb123 (1920) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thanhtb123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames