thanhtb123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1801 W8522D1039L8033)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose johnny_ho (1722) thanhtb123 (1819) 49S
2 win paultrang09 (1628) thanhtb123 (1809) 82S
3 win NamVuong (1785) thanhtb123 (1794) 40S
4 draw hainamssc (1818) thanhtb123 (1794) 67S
5 win hainamssc (1835) thanhtb123 (1777) 33S
6 lose dunggastl19 (1749) thanhtb123 (1794) 19S
7 lose quang_dinh (1643) thanhtb123 (1815) 26S
8 lose thanhtb123 (1837) quang_dinh (1621) 32S
9 lose phuong69800 (1800) thanhtb123 (1854) 32S
10 lose north (2096) thanhtb123 (1863) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thanhtb123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames