nthung57
Cờ nhanh: 1631 W720D25L812
Cờ chậm: 2073 W7615D1539L6709)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nthung57 (2101) AsianSquid (2151) 46S
2 lose haywatroi (2003) nthung57 (2141) 42S
3 win DaNangCity01 (2218) nthung57 (2103) 24S
4 win giadat (1910) nthung57 (2082) 59S
5 win nthung57 (2048) mrtuan (2083) 34S
6 lose nthung57 (2078) phamanh59 (2109) 58S
7 draw quy_ac_nhan (2021) nthung57 (2081) 42S
8 lose nthung57 (2119) Ketdang29 (2008) 18S
9 win nthung57 (2091) Ketdang29 (2036) 50S
10 win nthung57 (2073) Gioi874 (1843) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nthung57, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames