Banksy
Cờ nhanh: 1570 W6D0L1
Cờ chậm: 1678 W3250D438L2998)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hiencut (1676) Banksy (1694) 31S
2 win Banksy (1679) Dzosac (1660) 42S
3 lose Dzosac (1643) Banksy (1696) 30S
4 lose Banksy (1712) lucky88 (1712) 1S
5 win lucky88 (1729) Banksy (1695) 18S
6 win Singer (1625) Banksy (1681) 89S
7 lose Singer (1607) Banksy (1699) 29S
8 lose khaus (1631) Banksy (1717) 56S
9 lose Banksy (1736) khaus (1612) 25S
10 win Banksy (1723) AnBinh2016 (1649) 48S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Banksy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames