macdinhthang
Cờ nhanh: 1578 W7D0L2
Cờ chậm: 1777 W4773D480L4406)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose VnDenN (1731) macdinhthang (1794) 92S
2 lose macdinhthang (1813) VnDenN (1712) 60S
3 lose SnTrung (1767) macdinhthang (1830) 32S
4 lose macdinhthang (1849) SnTrung (1748) 24S
5 lose macdinhthang (1868) Bobeo2017 (1744) 123S
6 lose macdinhthang (1888) Bobeo2017 (1724) 31S
7 lose De1SW (2059) macdinhthang (1899) 32S
8 draw macdinhthang (1895) De1SW (2063) 65S
9 lose macdinhthang (1913) rungrinh (1821) 66S
10 lose macdinhthang (1926) vuilavui (2018) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by macdinhthang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames