fantasyvn
Cờ nhanh: 1581 W24D0L20
Cờ chậm: 2014 W9508D1231L8795)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw cmlee (1950) fantasyvn (2016) 47S
2 win fantasyvn (2007) phucthinh (1771) 139S
3 lose hoanghai09 (1979) fantasyvn (2024) 41S
4 win fantasyvn (2009) hoanghai09 (1994) 26S
5 win khien_dx (2042) fantasyvn (1992) 30S
6 win fantasyvn (1979) Totquaging (1882) 11S
7 lose duylinh2103 (2222) fantasyvn (1988) 39S
8 lose fantasyvn (2008) kingloo (1873) 65S
9 win kingloo (1885) fantasyvn (1996) 50S
10 win gocongtx (1909) fantasyvn (1983) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fantasyvn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames