fantasyvn
Cờ nhanh: 1581 W24D0L20
Cờ chậm: 1801 W10485D1389L9703)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose fantasyvn (1816) chess102 (1832) 32S
2 lose chess102 (1816) fantasyvn (1832) 40S
3 lose LQL (1845) fantasyvn (1848) 29S
4 win ht607 (1772) fantasyvn (1834) 46S
5 win TamFreedom (1723) fantasyvn (1821) 19S
6 lose huynhthi1987 (1857) fantasyvn (1836) 23S
7 draw dong1943 (1618) fantasyvn (1842) 56S
8 win JiankunY (1599) fantasyvn (1833) 62S
9 lose Misuji (2058) fantasyvn (1852) 40S
10 lose fantasyvn (1868) ongdotu (1848) 56S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fantasyvn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames