fantasyvn
Cờ nhanh: 1543 W24D0L22
Cờ chậm: 2038 W14675D1997L13505)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win fantasyvn (2026) khongdoithu (1893) 51S
2 win Q_tran (1981) fantasyvn (2011) 44S
3 win fantasyvn (1995) Q_tran (1997) 43S
4 win Minhdwc523 (2075) fantasyvn (1976) 29S
5 win Hoang70 (1821) fantasyvn (1965) 46S
6 win fantasyvn (1950) Hoa_1966 (1944) 51S
7 win Hoa_1966 (1960) fantasyvn (1934) 51S
8 win fantasyvn (1924) bnv2016 (1749) 38S
9 lose bnv2016 (1727) fantasyvn (1946) 37S
10 win fantasyvn (1932) vuongnguyen1 (1890) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fantasyvn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames