fantasyvn
Cờ nhanh: 1543 W24D0L22
Cờ chậm: 1791 W13417D1798L12365)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hungtuong (1746) fantasyvn (1808) 37S
2 win fantasyvn (1793) jimmy1212 (1788) 23S
3 win vanhien99 (1608) fantasyvn (1783) 9S
4 win fantasyvn (1772) vanhien99 (1619) 63S
5 win hoason2018 (1638) fantasyvn (1760) 63S
6 draw fantasyvn (1760) cici (1785) 75S
7 lose cici (1769) fantasyvn (1776) 30S
8 win fantasyvn (1760) simpov (1790) 62S
9 lose simpov (1774) fantasyvn (1776) 31S
10 lose tuson2020 (1676) fantasyvn (1795) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fantasyvn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames