fantasyvn
Cờ nhanh: 1581 W24D0L20
Cờ chậm: 1915 W12035D1592L11115)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win WingHo (1914) fantasyvn (1899) 48S
2 draw caubai123 (1933) fantasyvn (1898) 57S
3 lose Catbuj (1827) fantasyvn (1912) 37S
4 draw cling79 (1828) fantasyvn (1914) 81S
5 draw fantasyvn (1916) cling79 (1826) 98S
6 win Acura2020 (1911) fantasyvn (1900) 31S
7 lose fantasyvn (1916) Acura2020 (1895) 31S
8 draw fantasyvn (1916) lelanhqn (1897) 68S
9 win Jasonwowow (2085) fantasyvn (1895) 31S
10 win fantasyvn (1882) vovantuu159 (1797) 95S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fantasyvn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames