ChuyenTriVit
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1871 W3017D458L3420)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ChuyenTriVit (1845) covuicotien (1757) 29S
2 draw ChuyenTriVit (1845) PhuongTrung (1829) 44S
3 win ChuyenTriVit (1804) trauvang117 (1955) 21S
4 win ChuyenTriVit (1759) nang1 (1984) 20S
5 win ChuyenTriVit (1725) NguyenMai (1769) 28S
6 win NguyenMai (1808) ChuyenTriVit (1686) 77S
7 lose ChuyenTriVit (1713) NguyenMai (1781) 70S
8 draw NguyenMai (1785) ChuyenTriVit (1709) 46S
9 draw ChuyenTriVit (1704) NguyenMai (1790) 59S
10 lose NguyenMai (1760) ChuyenTriVit (1734) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ChuyenTriVit, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames