homepages
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1956 W4811D331L4525)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose homepages (1971) langcoc2021 (1982) 34S
2 lose langcoc2021 (1966) homepages (1987) 30S
3 win tovanto1960 (1960) homepages (1972) 43S
4 lose homepages (1993) NguaDenVn (1812) 52S
5 lose Docongsu123 (1877) homepages (2013) 15S
6 win homepages (2000) hamvui77 (1927) 20S
7 win homepages (1985) thinhvitinh1 (1954) 51S
8 win homepages (1967) cantyn (2058) 36S
9 win Spring21 (2115) homepages (1947) 20S
10 win homepages (1925) Spring21 (2137) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by homepages, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames