xhzhang09
Cờ nhanh: 1882 W246D29L228
Cờ chậm: 1938 W5631D1021L5520)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Solothurn62 (1840) xhzhang09 (1957) 31S
2 win xhzhang09 (1944) Solothurn62 (1853) 51S
3 lose cym (1956) xhzhang09 (1960) 23S
4 win Heaven8386 (1970) xhzhang09 (1944) 25S
5 lose xhzhang09 (1960) Heaven8386 (1954) 55S
6 win xhzhang09 (1948) Setorich (1823) 111S
7 win Setorich (1835) xhzhang09 (1936) 36S
8 win NguyenVu_57 (1797) xhzhang09 (1924) 18S
9 lose xuan8303 (2042) xhzhang09 (1936) 45S
10 win xhzhang09 (1923) dalailama14 (1826) 62S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xhzhang09, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames