haileo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1885 W7170D922L6665)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Thai10 (1875) haileo (1869) 31S
2 win haileo (1852) Thai10 (1892) 52S
3 lose sontran1970 (1783) haileo (1870) 16S
4 lose haileo (1889) sontran1970 (1764) 15S
5 win haileo (1877) huongtran (1755) 24S
6 win haileo (1864) huongtran (1768) 43S
7 win QTC (1862) haileo (1848) 15S
8 win haileo (1835) anhtran67 (1753) 13S
9 win anhtran67 (1767) haileo (1821) 31S
10 lose NguyenVu_57 (1812) haileo (1837) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by haileo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames