X_khien
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1968 W430D71L384)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Reu_Phong (1954) X_khien (1984) 32S
2 lose X_khien (2001) Reu_Phong (1937) 60S
3 win X_khien (1985) Kiem_Vo_Anh (2006) 57S
4 win X_khien (1969) thinh1957 (1969) 60S
5 lose X_khien (1986) thanhmdr (1948) 70S
6 win X_khien (1975) quangdungSG (1838) 18S
7 lose X_khien (1996) phn (1816) 78S
8 win X_khien (1984) amir1688 (1856) 87S
9 win X_khien (1964) choison (2124) 79S
10 win X_khien (1950) thanhhang123 (1916) 10S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by X_khien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames