bestman
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1840 W2177D380L1962)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kypvt (1752) bestman (1859) 57S
2 draw chudecon (1892) bestman (1858) 58S
3 win chudecon (1910) bestman (1840) 28S
4 win linhchien (1824) bestman (1825) 14S
5 win bestman (1808) linhchien (1841) 28S
6 win Linhxuanshh (1824) bestman (1792) 62S
7 lose bestman (1808) Linhxuanshh (1808) 20S
8 lose VuongTu (1869) bestman (1822) 22S
9 draw VuongTu (1870) bestman (1821) 61S
10 lose bestman (1837) dzin80 (1818) 81S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bestman, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames