ricky12345
Cờ nhanh: 1420 W45D0L61
Cờ chậm: 1860 W3065D548L3106)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phucnguyen19 (1868) ricky12345 (1876) 28S
2 win ricky12345 (1862) choidao (1820) 44S
3 lose Denuisonla (1823) ricky12345 (1879) 18S
4 win ricky12345 (1864) Denuisonla (1838) 110S
5 win ricky12345 (1849) qthang68 (1823) 121S
6 win hungdeutsch (1751) ricky12345 (1836) 22S
7 win cobemiendong (1892) ricky12345 (1818) 37S
8 lose ricky12345 (1832) cobemiendong (1878) 40S
9 lose Jet_Capheda (1836) ricky12345 (1848) 46S
10 lose bob888 (1885) ricky12345 (1863) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ricky12345, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames