ricky12345
Cờ nhanh: 1422 W46D0L62
Cờ chậm: 1859 W3426D610L3491)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 win raja_sapi (1859) ricky12345 (1874) 37S
12 win letampa (1854) ricky12345 (1859) 36S
13 win letampa (1870) ricky12345 (1843) 40S
14 draw lelanhqn (1900) ricky12345 (1842) 56S
15 lose ricky12345 (1857) lelanhqn (1885) 34S
16 win dinhnhulinh (1807) ricky12345 (1843) 52S
17 win chess102 (1863) ricky12345 (1826) 39S
18 win ricky12345 (1808) chess102 (1881) 51S
19 win ricky12345 (1796) MMi_Chip (1680) 36S
20 win chutien123 (1722) ricky12345 (1782) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ricky12345, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames