humxam1950
Cờ nhanh: 1547 W155D3L154
Cờ chậm: 2015 W25255D1981L23034)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win HuyVu7 (1945) humxam1950 (2001) 13S
2 lose humxam1950 (2019) HuyVu7 (1927) 39S
3 win humxam1950 (2005) phung_gia (1960) 30S
4 lose humxam1950 (2027) Nguyenthonk (1795) 61S
5 win humxam1950 (2010) con_vitdec (2071) 34S
6 lose humxam1950 (2024) au_pham (2079) 36S
7 lose vivu123 (1952) humxam1950 (2042) 27S
8 win humxam1950 (2028) vivu123 (1966) 31S
9 lose humxam1950 (2040) Giaptrang (2156) 71S
10 lose humxam1950 (2050) llyyhh (2250) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by humxam1950, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames