humxam1950
Cờ nhanh: 1563 W155D3L153
Cờ chậm: 1895 W19665D1647L18032)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win humxam1950 (1883) yong (1764) 13S
2 lose humxam1950 (1902) kethu36 (1780) 29S
3 win tieudennis (1847) humxam1950 (1888) 50S
4 lose humxam1950 (1904) mazda_cx5 (1874) 36S
5 win vinhvan (1900) humxam1950 (1888) 32S
6 win humxam1950 (1874) yong (1828) 42S
7 lose hoangphuc196 (1998) humxam1950 (1899) 47S
8 win humxam1950 (1882) backhanh_hn (1918) 40S
9 win backhanh_hn (1936) humxam1950 (1864) 31S
10 win humxam1950 (1843) duythanh_sh (2018) 65S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by humxam1950, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames