dando2008
Cờ nhanh: 1444 W11D0L14
Cờ chậm: 1775 W11474D850L11156)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kingloo (1871) dando2008 (1788) 64S
2 lose dando2008 (1804) macmedoi (1773) 41S
3 win chuyenphao (1758) dando2008 (1789) 84S
4 win dando2008 (1775) TuanCao (1714) 33S
5 win TuanCao (1728) dando2008 (1761) 27S
6 lose dannywong (1729) dando2008 (1778) 82S
7 win dando2008 (1766) tkvu (1643) 24S
8 lose dando2008 (1781) EU (1808) 34S
9 win dando2008 (1764) Namcoi83 (1797) 26S
10 lose dando2008 (1780) hungtran49 (1774) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dando2008, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames