dando2008
Cờ nhanh: 1441 W13D0L16
Cờ chậm: 1824 W12088D901L11716)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose truongluu (1774) dando2008 (1842) 41S
2 draw sungbannuoc (1907) dando2008 (1840) 82S
3 lose dando2008 (1854) sungbannuoc (1893) 29S
4 lose dando2008 (1871) khongdoithu1 (1831) 26S
5 lose smartelvin (1751) dando2008 (1891) 28S
6 lose PhongL (1963) dando2008 (1905) 17S
7 lose dando2008 (1921) vietvang (1899) 26S
8 lose Tepriu2009 (1819) dando2008 (1940) 45S
9 win dando2008 (1927) Tepriu2009 (1832) 31S
10 win dw1 (1909) dando2008 (1912) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dando2008, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames