Kendal
Cờ nhanh: 1498 W1D0L1
Cờ chậm: 1923 W3465D942L2851)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Kendal (1938) Nhincaichi (1947) 61S
2 draw Kendal (1939) homepages (1877) 100S
3 lose Kendal (1957) anhhailua (1862) 22S
4 win Kendal (1945) mango2 (1843) 32S
5 win Kendal (1928) cym (1971) 12S
6 win Kendal (1913) HuyDo (1892) 126S
7 win Kendal (1899) anle54 (1842) 29S
8 win Kendal (1886) VanHung79 (1816) 35S
9 lose Kendal (1903) hyannis (1869) 44S
10 win Kendal (1889) AC4888 (1844) 80S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Kendal, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames