CoDonMA
Cờ nhanh: 1452 W2D0L5
Cờ chậm: 1640 W3705D274L3707)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win sametran1961 (1566) CoDonMA (1626) 59S
2 lose CoDonMA (1641) taitinh (1672) 25S
3 lose taitinh (1657) CoDonMA (1656) 14S
4 lose bhxq (1750) CoDonMA (1669) 31S
5 lose CoDonMA (1683) bhxq (1736) 47S
6 win Leader (1722) CoDonMA (1666) 52S
7 lose CoDonMA (1681) Leader (1707) 44S
8 lose JiankunY (1716) CoDonMA (1696) 27S
9 lose CoDonMA (1710) haileo (1748) 59S
10 lose haileo (1733) CoDonMA (1725) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CoDonMA, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames