fai7750
Cờ nhanh: 1622 W286D0L739
Cờ chậm: 1701 W16054D1134L13927)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tuan1737 (1635) fai7750 (1739) 43S
2 win fai7750 (1710) tuan1737 (1664) 31S
3 win dat1980 (1686) fai7750 (1678) 26S
4 lose fai7750 (1714) NguyenAnh (1641) 36S
5 win caohonbaba (1699) fai7750 (1681) 35S
6 win fai7750 (1666) khoa10 (1368) 24S
7 win cotuong1999 (1674) fai7750 (1632) 19S
8 win fai7750 (1611) vinhle (1436) 25S
9 win fai7750 (1580) laoba (1571) 35S
10 lose thoa236 (1618) fai7750 (1611) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fai7750, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames