humxam1950
Cờ nhanh: 1563 W155D3L153
Cờ chậm: 1895 W19665D1647L18032)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 lose humxam1950 (1859) tuongan (1846) 14S
12 lose humxam1950 (1874) RP (1879) 16S
13 win humxam1950 (1859) Hairat102 (1829) 80S
14 win thiamfo (1990) humxam1950 (1839) 31S
15 lose humxam1950 (1851) thiamfo (1978) 47S
16 lose humxam1950 (1867) vuongnguyen1 (1848) 69S
17 lose Denver11 (1985) humxam1950 (1879) 45S
18 lose Denver11 (1972) humxam1950 (1892) 96S
19 lose thanhluat (1901) humxam1950 (1908) 26S
20 win humxam1950 (1892) thanhluat (1917) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by humxam1950, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames